8858cc永利888贵宾厅-首页|欢迎您

通知&公告
2023年工程管理硕士(MEM)第一批提前面试结果公示
发布时间:2022-06-22 

       8858cc永利888贵宾厅于2022年6月19日举行2023年非全日制工程管理硕士(MEM)第一批提前面试,提前面试工作按照《上海交通大学关于研究生招生复试工作的指导意见》综合面试细则执行,提前面试等级优秀为≥160分、良好为140-159分、一般为120-139分、低于120拟不评等级。

       本次面试考生31人,面试成绩如下:

序号

提前面试专业

学院名称

姓名

提前面试等级

1

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

曹彬

优秀

2

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

曹万水

优秀

3

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

陈栋

优秀

4

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

陈冠君

优秀

5

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

陈林

优秀

6

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

成依菁

良好

7

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

丁子淳

优秀

8

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

郭润楠

优秀

9

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

何静怡

优秀

10

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

洪俊林

优秀

11

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

黄智超

优秀

12

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

刘春甫

优秀

13

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

刘硕

优秀

14

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

裘一鑫

优秀

15

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

沈宇璇

优秀

16

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

时明年

优秀

17

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

王涵国

优秀

18

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

韦雨良

优秀

19

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

夏丰元

优秀

20

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

夏长利

优秀

21

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

许海岳

优秀

22

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

燕伯阳

优秀

23

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

杨益

优秀

24

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

尤康

优秀

25

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

袁仁翔

优秀

26

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

张铖

优秀

27

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

张宜森

优秀

28

工程管理(125601)

8858cc永利888贵宾厅(413)

郑艺博

优秀

29 工程管理(125601) 8858cc永利888贵宾厅(413) 周鹏飞 优秀
30 工程管理(125601) 8858cc永利888贵宾厅(413) 朱裔 优秀
31 工程管理(125601) 8858cc永利888贵宾厅(413) 邹佳怡 优秀

 

以上按照考生姓氏拼音升序排序。

公示时间为2022年6月23日至7月6日。如对公示有异议,可联络8858cc永利888贵宾厅教学管理办公室。

联系人:孙老师、李老师

联系电话:021-34206631

电子邮箱:SJTUSAAMEM@sjtu.edu.cn

8858cc永利888贵宾厅 版权所有

网站邮箱:SJTUSAA@sjtu.edu.cn

技术支持:维程互联